Klubi i Ekonomisteve eshte i organizuar ne rubrika te cilat update-hen ne menyre te vazhdueshme . Anetaresimi ne klub do te jete vjetor dhe eshte me kuote anetaresie.

KLUBI I EKONOMISTEVE