Ekonomistet LAB eshte i organizuar ne rubrika te cilat update-hen ne menyre te vazhdueshme . Anetaresimi ne klub do te jete vjetor dhe eshte me kuote anetaresie. 

                                               Ne periudhen 1 Korrik -31 Dhjetor 2021, anetaresimi do te jete falas ne disa rubrika. 

                                          RREGJISTROHUNI NE KLUB

KLUBI I EKONOMISTEVE