CERTIFIKUAR PREJ AKSHI PER: PARA NE DORE (KESH), BIZNES ME BIZNES (FATURE ELEKTRONIKE), BIZNES SHTET (E INVOICE)