Ne modulin e meposhtem, do te ndiqni leksione pa pagese per kontabilitetin. Cdo individe do te mund te njihet me njohuri kontabel baze dhe ti aksesoje ato pa kufizim kohe ose heresh. Ne vazhdimesi do te kete update te modulit, ndaj rekomandohet ta vizitoni ne menyre te vazhushme.

                                                                                                                                  

Ne modulin e meposhtem, do te ndiqni leksione pa pagese per kontabilitetin. Cdo individe do te mund te njihet me njohuri kontabel baze dhe ti aksesoje ato pa kufizim kohe ose heresh. Ne vazhdimesi do te kete update te modulit, ndaj rekomandohet ta vizitoni ne menyre te vazhushme.


Si te ndjek leksionet?

1-Kliko tek Bazat e Kontabilitetit

2-Kliko ne Guest