Ne modulin e meposhtem, do te ndiqni leksione pa pagese per kontabilitetin. Cdo individe do te mund te njihet me njohuri kontabel baze dhe ti aksesoje ato pa kufizim kohe ose heresh. Ne vazhdimesi do te kete update te modulit, ndaj rekomandohet ta vizitoni ne menyre te vazhushme.

Ky modul rekomandohet per fillestaret ne fushen e kontabilitetit, studentet e ekonomise dhe te gjithe ata qe perdorin ose do te perdorin nje software te kontabilitetit te aplikuar.

                                                                                                                                  


Fillestaret pasi te perfundojne modulin free per kontabilitetin mund te kerkojne modulin KURSE KONTABILITETI(pagese).

Ne modulin e meposhtem, do te ndiqni leksione pa pagese per kontabilitetin. Cdo individe do te mund te njihet me njohuri kontabel baze dhe ti aksesoje ato pa kufizim kohe ose heresh. Ne vazhdimesi do te kete update te modulit, ndaj rekomandohet ta vizitoni ne menyre te vazhushme.


Si te ndjek leksionet?

1-Kliko tek Bazat e Kontabilitetit

2-Kliko ne Guest