WEBINAR 1-CELJA E  NIPT TE BIZNESIT NE QKB

WEBINAR 2- KODI NACE REV 2- ANALIZA DHE CELJA

WEBINAR 3- DEKLARIMI I TATIMIT NE BURIM

WEBINAR 4- CELJA E PUNONJESVE PER HERE TE PARE

WEBINAR 5- DEKLARIMI I PAGES PER DISA DITE

WEBINAR 6- NDRYSHIMI I PAGES SE PUNETOREVE
WEBINAR 7- NDRYSHIMET E PUNONJESVE

WEBINAR 8 - CELJA E DETYRIMIT TATIMOR PER TAB

WEBINAR 9 - SELFCARE

WEBINAR 10- CESHTJE TE RENDESISHME TE FISKALIZIMIT

WEBINAR 11-  DEKLARIMET E TVSH

WEBINAR 12- NDRYSHIMI I ADRESES SE BIZNESIT

WEBINAR 13- DEKLARATA VJETORE E BIZNESIT