KLASE VIRTUALE

KURSET ONLINE NE CDO QYTET

                                                                         


PROGRAME TE KONTABILITETIT TE APLIKUAR

LIFE-LONG LEARNING ESHTE CELESI I SUKSESIT TUAJ NE TE ARDHMEN


Te gjithe individet te cilet deshirojne nje karrier te sukseshme ne te ardhmen, duhet te update ne menyre te vazhdueshme aftesite dhe njohurite e tyre. Njohuria eshte "PUSHTET" ne tregun e punes. Cdo individe duhet te dokumentoje aftesite e tij dhe te tregoje se cila eshte vlera e tij ne organizate.

Njekohesisht individet duke updatuar aftesite dhe njohurite e tyre, do te fitojne kredibilitetin e nevojshem per te marre pjese ne projekte te medha dhe per te kerkuar paga me te larta ne organizate.

                                                                            


Klasat per kurset online:

1.Kurse te Dedikuar  

Kursi eshte ne kohe reale. Materialet e kursit merren ne kohe reale ne Drive. Karakteristikat kryesore te kurseve te dedikuar jane: 

 • 1 Individe.-1pedagoge.
 • Cilesi
 • Orare Fleksibel
 • Programe Fleksibel


2.Klasa te Vogla

Pedagogu eshte ne kohe reale me klasen, por materialet e kurseve jane ne klase virtuale. Testim online ne fund te kursit.

 Karakteristikat kryesore te kurseve ne klasa te vogla jane: 

 • 2-4 individe dhe 1 pedagoge.
 • Cilesi
 • Orare Fleksibel
 • Programe Fikse


3.Klasa te Medha

 • 5-10 individe dhe 1 pedagoge.
 • Cilesi
 • Orare Fikse 
 • Programe Fikse

4-Kurse ne Webinar

Individet mesojne ne menyre te pavarur.  Testim online ne fund te trajnimit.Individet certifikohen per trajnimin qe zhvillojne. Karakteristikat kryesore te kurseve ne klasa te medha jane: 

 • Individi meson ne menyre te pavarur
 • Realizon detyrat ne menyre te pavarur dhe i hedh ne klase virtuale
 • Pedagogu hedh materialet ne klase ne menyre te vazhdueshme

                       

                                                                     online lesson

  Available courses

  KURSE ALPHA WEB/KV1

  Klase e Vogel, 2-4 individe---1 Pedagoge

  RREGJISTRIMET FILLOJNE : 11/09/2019

  KURSI FILLON: 23/09/2019


  ZBRITJE 30%, PER KURSET NE KLASA TE VLOGLA

  KURSE ALPHA WEB/KV2

  Klase e Vogel, 2-4 individe


  RREGJISTRIMET FILLOJNE : 18/09/2019

  KURSI FILLON: 30/09/2019


  Pedagoge: 

  Dr. Rudina Lipi


  KLASE E MADHE/KM1

  Klase e Madhe, 5-10 individe

  RREGJISTRIMET FILLOJNE : 11/09/2019

  KURSI FILLON: 23/09/2019

  1. -Studioni nepermjet kompjuterit
  2. -Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
  3. -Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  4. -Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  5. -Pervetesoni njohuri ne pak jave
  6. -Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

  Karakteristikat e kursit:

  1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

  2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

  3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

  4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online


  ZBRITJE 50%, PER KURSET NE KLASA TE MEDHA


                      WEBINAR 1  

                                                                               

  • 1-Studioni nepermjet kompjuterit
  • 2-Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
  • 3-Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  • 4-Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  • 5-Pervetesoni njohuri ne pak jave
  • 6-Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

  Karakteristikat e kursit:

  1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

  2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

  3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

  4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online

  1- Studioni nepermjet kompjuterit
  2- Klasa eshte e hapur 24 ore/7dite
  3- Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  4- Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  5- Pervetesoni njohuri ne pak jave
  6- Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit


  Karakteristikat e kursit:

  1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

  2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

  3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

  4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online


  KLASE E VOGEL/K1

  Klase e Vogel, 2-4 individe

  RREGJISTRIMET FILLOJNE : 18/10/2019

  KURSI FILLON: 30/11/2019  ZBRITJE 25%, PER KURSET NE KLASA TE VOGLA

  KLASE E VOGEL/K2

  Klase e Vogele, 2-4 individe

  RREGJISTRIMET FILLOJNE : 25/10/2019

  KURSI FILLON:  05/12/2019


  ZBRITJE 25%, PER KURSET NE KLASA TE VOGLA
  Ne modulin e meposhtem, do te ndiqni leksione pa pagese per kontabilitetin. Cdo individe do te mund te njihet me njohuri kontabel baze dhe ti aksesoje ato pa kufizim kohe ose heresh. Ne vazhdimesi do te kete update te modulit, ndaj rekomandohet ta vizitoni ne menyre te vazhushme.


  Si te ndjek leksionet?

  1-Kliko tek Bazat e Kontabilitetit

  2-Kliko ne Guest