KURSE ONLINE

KURSET ONLINE NE CDO QYTET

                                                                         

KURSE NE WEBINAR

Ne klasat ne webinar, pedagogu pergatit materialet dhe kursanti meson ne menyre autodidakte. Ne perfundim te kursit me kerkese te kursantit mund te zhvillohen disa seanca ne formen e kurseve te dedikuar ose ne klasa te vogla.

Te gjithe individet te cilet deshirojne nje karrier te sukseshme ne te ardhmen, duhet te update ne menyre te vazhdueshme aftesite dhe njohurite e tyre. Njohuria eshte "PUSHTET" ne tregun e punes. Cdo individe duhet te dokumentoje aftesite e tij dhe te tregoje se cila eshte vlera e tij ne organizate.

Njekohesisht individet duke updatuar aftesite dhe njohurite e tyre, do te fitojne kredibilitetin e nevojshem per te marre pjese ne projekte te medha dhe per te kerkuar paga me te larta ne organizate.


Si veprohet pergjate mesimit te programit?

 • 1-Studioni nepermjet kompjuterit dhe mesoni ne menyre te pavarur
 • 2-Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
 • 3-Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
 • 4-Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
 • 5-Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

Informohmim per materialet e kursit.

1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

3-Pedagogu hedh materialet ne klase ne menyre te vazhdueshme

4-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

5-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online


                 

                                                                     online lesson

  Available courses

  KURSE ALPHA WEB/WEBINAR 1





  KURSE ALPHA WEB/WEBINAR 2





  Pedagoge: 

  Dr. Rudina Lipi




  1. -Studioni nepermjet kompjuterit
  2. -Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
  3. -Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  4. -Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  5. -Pervetesoni njohuri ne pak jave
  6. -Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

  Karakteristikat e kursit:

  1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

  2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

  3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

  4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online




                      WEBINAR 1  

                                                                               

  • 1-Studioni nepermjet kompjuterit
  • 2-Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
  • 3-Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  • 4-Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  • 5-Pervetesoni njohuri ne pak jave
  • 6-Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

  Karakteristikat e kursit:

  1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

  2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

  3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

  4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online

  1- Studioni nepermjet kompjuterit
  2- Klasa eshte e hapur 24 ore/7dite
  3- Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  4- Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  5- Pervetesoni njohuri ne pak jave
  6- Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit


  Karakteristikat e kursit:

  1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

  2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

  3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

  4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online


                      WEBINAR 1  

                                                                               

  • 1-Studioni nepermjet kompjuterit
  • 2-Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
  • 3-Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  • 4-Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  • 5-Pervetesoni njohuri ne pak jave
  • 6-Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

  Karakteristikat e kursit:

  1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

  2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

  3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

  4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online




  Ne modulin e meposhtem, do te ndiqni leksione pa pagese per kontabilitetin. Cdo individe do te mund te njihet me njohuri kontabel baze dhe ti aksesoje ato pa kufizim kohe ose heresh. Ne vazhdimesi do te kete update te modulit, ndaj rekomandohet ta vizitoni ne menyre te vazhushme.


  Si te ndjek leksionet?

  1-Kliko tek Bazat e Kontabilitetit

  2-Kliko ne Guest