LEARNING LAB

Qellimi i ketij LAB-i Virtual Edukimi eshte te mbeshtesi  intensifikimin e te mesuarit dhe zhvillimin e aftesive. Ky projekt eshte nje inisiative private, me qellim intensifikimin e njohurive dhe aftesive te nevojshme per te punuar si economist dhe jo vetem.


Virtual Learning Lab

Te nderuar vizitore te faqes, kete hapesire virtuale e kemi dizenjuar per t’ia dedikuar mundesive per te mesuar rreth ceshtjeve te ndryshme te sipermarrjes, ekonomise, biznesit, teknologjise, legjislacionit tatimor dhe kontabel, finances, sistemeve te informacionit, marketingut, dhe shume fushave dhe disiplinave te tjera me karakter profesional dhe jo vetem, qe do t’ju mundesojne zhvillimin e aftesive jo vetem te rinjve, studenteve, sipermarresve te bizneseve, por edhe te gjithe atyre qe pregatiten te punojne si stafe ne njesi te ndryshme, apo kujtdo qe eshte duke kerkuar pune, po nderron pune, ose kerkon te aftesohet edhe me tej.


                                                                                                                                           

Duke qene se pandemia e Covid-19 i detyroi te gjitha entitetet e edukimit te kalonin ne klasat e tyre online, tashme te gjithe instruktoret, pedagoget, mesuesit dhe studentet jane mesuar me aplikacionet, mjediset dhe instrumentat e klasave digitale.
Ndaj edhe ky LAB, do te jete pikerisht nje projekt virtual formimi per zhvillimin e aftesive, realizuar permes aktiviteteve virtuale.