FULL-TRAINING , 9 MUAJ

I-Modul ne Webinar

1-Microsoft Excel, 6muaj (Fillestar+Mesatar+Avancuar ne Webinar)

  • CERTIFIKIM PER NIVEL FILLESTAR
  • CERTIFIKIM PER NIVEL MESATAR
  • CERTIFIKIM PER NIVEL TE AVANCUAR

II-Kurs i Dedikuar , (3 muaj)

3-Financa 5 Standart (Fillestar( A1+A2),Mesatar (B1+B2), AVANCUAR (C1+C2) 

4-Elif Kontabilitet (Fillestar( A1+A2),Mesatar (B1+B2) ,AVANCUAR (C1+C2)

5-Alpha Web (Fillestar( A1+A2),Mesatar (B1+B2) , AVANCUAR (C1+C2)

Zgjidhet njeri prej moduleve 3,4,5

  • CERTIFIKIM PER SOFTWARE KONTABEL NIVEL FILLESTAR
  • CERTIFIKIM PER SOFTWARE KONTABEL NIVEL MESATAR
  • CERTIFIKIM PER SOFTWARE KONTABEL NIVEL I AVANCUAR


III-Modul me Webinar (2muaj)

6-Financa 5 Enterprise (Fillestar( A1+A2), Mesatar (B1+B2) ,Avancuar (C1+C2)

  • CERTIFIKIM PER F5 Enterprise, NIVEL FILLESTAR
  • CERTIFIKIM PER F5 Enterprise, NIVEL MESATAR
  • CERTIFIKIM PER F5 Enterprise, NIVEL I AVANCUAR

IV-Moculi Praktike e Dedikuar, 2 muaj

7-Financa 5, Elif-Kontabilitet, Alpha Web (zgjidhni njerin prej moduleve)

CERTIFIKIM PER PRAKTIKE ME SOFTWARE KONTABEL

V-Kurs i Dedikuar per Fiskalizim dhe Deklarime, 1 muaj (13 ORE)


CERTIFIKIM PER FISKALIZIM DHE DEKLARIME