• MODULI 1. PLANIFIKIM I BURIMEVE NJEREZORE DHE PERFORMANCES SE BIZNESIT 
  • MODULI 2. PLAN BIZNESI