Kursantet te cilet jane trajnuar per Software te Kontabilitetit te Aplikuar mund te ndjekin praktika shtese per:

  •  Financa 5 Standart
  •  Elif - Kontabilitet
  • Financa 5 Enterprise
  • Alpha Web 
  • SKK 
  • Kontabilitet Kosto

 Kursanti ne klasat perkatese ndjek udhezime,detyra dhe ilustrime dhe i zhvillohon ato ne kompjuterin e tij. Ne menyre te vazhdueshme pergjate trajnimit, ai lidhet online me pedagogun sipas kalendarit te planifikuar.

Ne perfundim te trajnimit leshohet certifikata perkatese e praktikimit e cila pasuron CV tuaj.

Nepermjet Trajnimeve per Softwaret te Kontabilitetit te Kompjuterizuar dhe Praktikimeve (software+skk+kk) eshte e mundur te fitoni aftesi te cilat jane te kerkuara ne tregun e punes.

Kursantet i Suportojme Online ne cdo Qytet te Shqiperise per te gjitha Ceshtjet te cilat Kerkojne Konsultim Financiar dhe Fiskal si edhe ju  Ofrojme Oferta Punesimi.