1. TEMA E WORKSHOP: PROCESI I FISKALIZIMIT TE BIZNESIT (Fillimi i aplikimit deri ne printimin e fatures se fiskalizuar)
 2. VENDI: ONLINE
 3. DATA E WORKSHOP :
 4. ORA E FILLIMIT:
 5. KOHEZGJATJA: 1.5 ore
  1. Pjesa 1: Prezantimi
  2. Pjesa 2: Pyetje dhe diskutime
 6. PREZENCA: FREE
 7. RREGJISTRIMI: Kliko ketu
 8. PJESEMARRESIT: 
  1. Ekonomistet e rinj
  2. Studentet
  3. Ata qe jane duke zhvilluar trajnime per software menaxherial dhe kontabel
  4. Sipermarres te cilet nuk implementuar ende fiskalizimin


 1. TEMA E WORKSHOP: KONTABILITETI I MATERIALEVE (Kartela e artikujve inventar)
 2. VENDI: ONLINE
 3. DATA E WORKSHOP :
 4. ORA E FILLIMIT:
 5. KOHEZGJATJA: 1.5 ore
   • Pjesa1: Prezantimi
   • Pjesa 2: Pyetje dhe diskutime
 6. PREZENCA:   FREE
 7. RREGJISTRIMI: 
 8. PJESEMARRESIT: 
   • Ekonomistet e rinj
   • Studentet
   • Ata qe jane duke zhvilluar trajnime per software menaxherial dhe kontabel
   • Ekonomistet te cilet jane ne proces implementimi te fiskalizimit.