KURSE ONLINE PER ALPHA WEB


Alpha Web eshte nje program per kontabilitetin e firmave dhe institucioneve dhe ju mund ta mesoni pavaresisht qytetit ku ndodheni. Nepermjet Webinareve dhe ndermarrjes se dedikuar per tu ushtruar ne menyre te pavarur, realizoni nje zgjidhje te zgjuar duke filluar trajnimin per Alpha WEB.
aw

Kurset ne Webinar nepermjet perdorimit te kompjuterit ose telefonit, ofrojne disa avantazhe te cilat mund te perfitohen nga secili prej jush:
f5
Ju do te mund te perdorni nje ndermarrje Alpha Web per qellime trajnimi. Kjo do tju ndihmoj per te punuar ne menyre te pavarur.
Realizoni nje Zgjidhje te Zgjuar duke Filluar Kursin ne Webinar.