KURSE ALPHA WEB/KV1

Klase e Vogel, 2-4 individe

RREGJISTRIMET FILLOJNE : 11/09/2019

KURSI FILLON: 23/09/2019


Pedagoge: 

Prof.As.Dr. Ilirjan Lipi


KURSE ALPHA WEB/KV2

Klase e Vogel, 2-4 individe

RREGJISTRIMET FILLOJNE : 18/09/2019

KURSI FILLON: 30/09/2019


Pedagoge: 

Dr. Rudina Lipi


KLASE E MADHE/K1

Klase e Madhe, 5-10 individe

RREGJISTRIMET FILLOJNE : 11/09/2019

KURSI FILLON: 23/09/2019

Pedagoge:

  1. Prof.As.Dr. Ilirjan Lipi
  2. Dr. Rudina Lipi