Rekomandohet qe te keni ndjekur me pare trajnimet e nivelit fillestar, Microsoft Excel si edhe te jeni ushtruar ne menyre te pavarur . Ne kete menyre avancimi juaj ne njohuri do te jete  i suksesshem.

Em


Rreth kurseve. Me shume rreth permbajtjes se kurseve niveli i avancuar mund te lexoni ketu

 • Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul Amortizimi Excel
 • Ne kete Webinar do te shikoni skedulin e amortizimit ne Microsoft Excel

 • Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje Inventari me Vlookup
 • Ne kete webinar do te shikoni per kontrollin dhe gjendjen e inventarit. Do te perdorim Vlookup per te realizuar kete qellim.

 • Webinar 3: Pivot Table
 • Ne kete webinar do te perdoret i plote Pivot Table.

 • Webinar4: Permbledhje Printimi
 • Ne kete webinar do te shikoni nje permbledhje. Ajo do te forcoje njohurite tuaja dhe do tju ndihmoj shume edhe per procesin e printimit.

 • Webinar 5: Siguria dhe Share 
  • a-Protecting Workbooks
  • b-Workbook protections
  • c-Lejimi i userave per te bere editime
 • Webinar 6. GoogleSheets
  • a-Lejimi per te punuar ne foldera dhe file te ndryshem
  • b-Sharing nepermjet Cloud
  • c-Cfare eshte Googlesheet
  • d-Krahasimi me Spreadsheets

NIVEL MESATAR


KLASA 1 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR

KLASA 2 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR

KLASA 3 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR
 

KLASA 4 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR
 

KLASA 4 WEBINAR, NIVEL MESATAR