Rekomandohet qe te keni ndjekur me pare trajnimet e nivelit fillestar, Microsoft Excel si edhe te jeni ushtruar ne menyre te pavarur . Ne kete menyre avancimi juaj ne njohuri do te jete  i suksesshem.

Em


Rreth kurseve. Me shume rreth permbajtjes se kurseve niveli i avancuar mund te lexoni ketu

  • Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul Amortizimi Excel
  • Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje Inventari me Vlookup
  • Webinar 3: Pivot Table
  • Webinar4: Permbledhje Printimi
  • Webinar 5: Siguria dhe Share 
  • Webinar 6. GoogleSheets

NIVEL MESATAR


KLASA 1 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR

KLASA 2 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR

KLASA 3 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR
 

KLASA 4 WEBINAR, NIVEL MESATARNIVEL MESATAR
 

KLASA 4 WEBINAR, NIVEL MESATAR