KURSE NË WEBINAR PËR MICROSOFT EXCEL NË ÇDO SHTET


                                                                                HYRJE EXCELSTARTO KURSIN NË MICROSOFT EXCEL 


NËPËRMJET 
KOMPJUTERIT OSE TELEFONIT


...


A-Cilët mund të ndjekin kursin?


Kursi mund të ndiqet prej individëve të cilët:

 • 1- Dëshirojnë të mësojnë Microsoft Excel.
 • 2- Individë të cilët kanë vullnetin të shikojnë Webinar dhe ti aplikojnë ata në mënyrë të pavarur.
 • 3- Duan të kursejnë kohë dhe para. Kurset ne Shqiperi per Microsoft Excel jane më të lirë se jashtë shtetit. Kurset në Webinar janë akoma më të lirë se kurset e dedikuar ose në klasa (që zhvillohen në Shqipëri).
 • 4- Dëshirojnë të mësojnë por oraret e punës nuk jua lejojnë ndjekjen e kurseve të dedikuar.


B-A mund të shikoj një Webinar?


C-A mund të njihem me programin e kursit sipas niveleve?


I-NIVEL FILLESTAR  

 • Webinar 1: Aftësi bazë
 • Webinar 2: Formula matematikore dhe statistikore
 • Webinar 3: Grafikët
 • Webinar 4: Tabelat
 • Webinar 5: Tabela të avancuara
 • Webinar 6: Renditje dhe filtrim të dhënash
 • Webinar 7. Përdorimi dhe ndërtimi i tabelave të mëdha. Llogaritje dhe filtrat.

Në përfundim të këtij niveli (307.77min ose 5.13 ore) do të arrini të merrni aftësi bazë për përdorimin e Microsoft Excel si edhe të filloni të aplikoni përdorimin e formulave matematikore. Individët do të arrijnë të ndërtojnë tabela dhe grafikë nga më të thjeshtat deri tek më të avancuarat. Njëkohësisht do të mund të aplikoni renditjen e të dhënave në tabela të mëdha si edhe të mund të filtroni sipas kërkesave të caktuara të problemeve konkrete.


---------------


II-NIVEL MESATAR

 • Webinar 1: Skeduli i amortizimit.
 • Webinar 2: Kontroll dhe gjendje inventari me vlookup.
 • Webinar 3: Pivot table.
 • Webinar4: Përmbledhje printimi.
 • Webinar 5: Siguria dhe share .
 • Webinar 6. Google sheets.
Në përfundim të këtij trajnimi (180.54 minuta ose 3.01 ore) nëpërmjet ndjekjes së disa problemeve konkrete do të arrini të mësoni të aplikoni Vlookup dhe Pivot table. Po kështu do të mund të bëni share të dhënat tuaja si dhe të përdorni google sheets.

---------------


III-NIVEL I AVANCUAR

 • Webinar 1 – Formula të tjera 
 • Webinar 2- Goal seek
 • Webinar 3 – Subtotal
 • Webinar 4- Analizoni të dhëna përmes funksionit IF
 • Webinar 5- Editim tabele
 • Webinar 6- Ndërtim dhe editim grafikësh të avancuar
 • Webinar 7-Lloje të ndryshëm grafikësh
 • Webinar 8- Llogaritja e orëve të punës
 • Webinar 9- Krijimi i makrove në Excel 
 • Webinar 10-Konsolidimi i raporteve
 • Webinar11- Hartimi i raportit të kontrollit të librit të blerjeve


Në përfundim të këtij trajnimi (125.65minuta ose 2.1 orë ) individët do të mund të rrisin njohurit e tyre dhe të përdorin më shumë formula në Microsoft Excel. Po kështu çdo individë do të arrij të analizoj dhe përdori funksionin IF. Ndërtimi, editimi i tabelave dhe grafike më të avancuar do të jenë pjesë e këtij moduli. Në fund prezantohen dy module interesante si makro dhe konsolidimi i raporteve. Të gjithë përdoruesit e programeve Financa 5, Elif, Alpha Web dhe Bilanc ju rekomandohet që të mësojnë dhe marrin njohuri për konsolidimin e raporteve në Microsoft Excel.

---------------IV. VLOOKUP

 

1- Përdorimi i Funksionit Vlookup në Excel, 19 min video-leksion (shoqëruar me file në Excel)

2- Kontroll Gjendje Inventari dhe Vlookup, 59 min video-leksion(shoqëruar me file në Excel)

3- Konsolidim Raport Gjendje Inventari ,10 min demostrim (shoqëruar me file në Excel)

4- Vlookup, 4 min demostrim (shoqëruar me file në Excel)

5- Hartimi i raportit të kontrollit të librit të blerjeve, 7 min demostrim (nuk ka file shoqërues në Excel)


Vlookup është një nga funksionet më popullore sot ne EXCEL, i cili mund të na ndihmoje shumë dhe të na shkurtoj shumë kohe. Vlookup është një funksion në Excel, përmes të cilit kërkojmë dhe ekstraktojmë të dhëna nga një kolonë e caktuar në një tabelë të caktuar. Ne total 100 min per te mesuar Vlookup.


----------------

V-PAKETA SPECIALE  • Webinar 1-Formula matematikore dhe statistikore
 • Webinar 2-Pivot Table
 • Webinar 3–Formula te tjera
 • Webinar 4–Subtotal
 • Webinar 5-Analizoni të dhëna përmes funksionit IF
 • Webinar6-VLOOKUP