KURSE NE WEBINAR PER MICROSOFT EXCEL NE CDO SHTET


                                                                                HYRJE EXCELSTARTO KURSIN NE MICROSOFT EXCEL 
NEPERMJET 
KOMPJUTERIT OSE TELEFONIT


...


A-Cilet mund te ndjekin kursin?


Kursi mund te ndiqet prej individeve te cilet:

 • 1- Deshirojne te mesojne Microsoft Excel
 • 2- Individe te cilet kane vullnetin te shikojne Webinar dhe ti aplikojne ata ne menyre te pavarur
 • 3- Duan te kursejne kohe dhe para
 • 4- Deshirojne te mesojne por oraret e punes nuk jua lejojne ndjekjen e kurseve te dedikuar


B-A mund te shikoj nje Webinar?


C-A mund te njihem me programin e kursit sipas niveleve?


I-NIVEL FILLESTAR

 • Webinar 1: Aftesi Baze
 • Webinar 2: Formula matematikore dhe statistikore
 • Webinar 3: Grafiket
 • Webinar 4: Tabelat
 • Webinar 5: Tabela te Avancuara
 • Webinar 6: Renditje dhe Filtrim te Dhenash
 • Webinar 7. Perdorimi dhe Ndertimi i Tabelave te Medha. Llogaritje dhe Filtrat

Ne perfundim te ketij niveli do te arrini te merrni aftesi baze per perdorimin e Microsoft Excel si edhe te filloni te aplikoi perdorimin e formulave matematikore. Individet do te arrijne te ndertojne tabela dhe grafike nga me te thjeshtat deri tek me te avancuarat. Njekohesisht do te mund te aplikoni renditjen e te dhenave ne tabela te medha si edhe te mund te filtroni sipas kerkesave te caktuara te problemeve konkrete.

II-NIVEL MESATAR

 • Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul Amortizimi Excel
 • Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje Inventari me Vlookup
 • Webinar 3: Pivot Table
 • Webinar4: Permbledhje Printimi
 • Webinar 5: Siguria dhe Share 
 • Webinar 6. GoogleSheets
Ne perfundim te ketij trjnimi nepermjet ndjekjes se disa problemeve konkrete do te arrini te mesoni te aplikoni Vlookup dhe Pivot Table. Po keshtu do te mund te beni share te dhenat tuaja si dhe te perdorni google sheets.

III-NIVEL I AVANCUAR

 • Webinar 1 – Formula te tjera 
 • Webinar 2- Goal Seek
 • Webinar 3 – Subtotal
 • Webinar 4- Analizoni te dhena permes funksionit IF
 • Webinar 5- Editim tabele
 • Webinar 6- Ndertim dhe editim grafikesh te avancuar
 • Webinar 7-Lloje te ndryshem grafikesh
 • Webinar 8- Llogaritja e oreve te punes
 • Webinar 9- Krijimi i Makrove ne Excel 
 • Webinar 10-Konsolidimi i raporteve
Ne perfundim te ketij trajnimi individet do te mund te rrisin njohurite e tyre dhe te perdorin me shume formula ne Microsoft Excel. Po keshtu cdo individe do te arrij te analizoj dhe perdori funksionin IF. Ndertimi, editimi i tabelave dhe grafike me te avancuar do te jene pjese e ketij moduli. Ne fund prezantohen dy module interesante si makro dhe konsolidimi i raporteve. Te gjithe perdoruesit e programeve Financa 5, Elif, Alpha Web dhe Bilanc ju rekomandohet qe te mesojne dhe marrin njohuri per konsolidimin e raporteve ne Microsoft Excel.