Rekomandohet qe ju te keni ndjekur me pare trajnimet e nivelit fillestar dhe nivelit mesatar per Microsoft Excel. Ne kete menyre avancimi juaj ne njohuri do te jete  i suksesshem.

eak


Rreth kurseve. Me shume rreth permbajtjes se kurseve niveli i avancuar mund te lexoni ketu

  • Webinar 1 – Formula te tjera 
  • Webinar 2- Goal Seek
  • Webinar 3 – Subtotal
  • Webinar 4- Analizoni te dhena permes funksionit IF
  • Webinar 5- Editim tabele
  • Webinar 6- Ndertim dhe editim grafikesh te avancuar
  • Webinar 7-Lloje te ndryshem grafikesh
  • Webinar 8- Llogaritja e oreve te punes
  • Webinar 9- Krijimi i Makrove ne Excel 


WEBINAR KLASA 1

KLASA 1, NIVEL I AVANCUAR
WEBINAR KLASA 2

KLASA 2, NIVEL I AVANCUAR
Webinar klasa 4


KLASA 4, NIVEL I AVANCUAR