PROGRAM PER KONTABILITETIN E BIZNESEVE. 

CERTIFIKUAR PREJ AKSHI PER: PARA NE DORE (KESH), BIZNES ME BIZNES (FATURE ELEKTRONIKE), BIZNES SHTET (E INVOICE)

KLASE E DEDIKUAR

NIVEL FILLESTAR+NIVEL MESATAR


KLASE E DEDIKUAR

NIVEL FILLESTAR+NIVEL MESATAR


KLASE E DEDIKUAR

NIVEL FILLESTAR


KLASE E DEDIKUAR

NIVEL FILLESTAR

KLASE E DEDIKUAR

NIVEL FILLESTAR+NIVEL MESATAR