Individet e interesuar per te mesuar Software te Kontabilitetit te Informatizuar, mund te mesojne ne menyre te pavarur nepermjet kurseve ne Webinar. Realizoni nje zgjidhje te zgjuar duke filluar kursin ne Webinar per Financa 5.

F5
Kurset ne Webinar nepermjet perdorimit te kompjuterit ose telefonit, ofrojne disa avantazhe te cilat mund te perfitohen nga secili prej jush:

AV