PROGRAM PER KONTABILITETIN DHE FINANCAT 
CERTIFIKUAR NGA AKSHI
PARA NE DORE-FATURE ELEKTRONIKE-E FATURA