Realizoni nje Zgjidhje te Zgjuar duke Filluar Kursin ne Webinar per Programin ELIF-Kontabilitet. 


Programin mund ta perdorni:


1- FISKALIZIM +MENAXHIM FINANCIAR&KONTABEL

KONTABILITET2- LISTEPAGESA DHE BURIMET NJEREZORE.

LP