CERTIFIKIME ONLINE PER ELIF-KONTABILITET

Ne kurset ne Webinar per ELIF-KONTABILITET ju keni pasur mundesi te mesoni te perdorni programin. Te gjithe ata te cilet deshirojne te testojne njohurite e tyre ose te certifikohen per  ELIF- KONTABILITET mund te zhvillojne testimin oline.


TESTE ELIF


Trajnohuni nepermjet kurseve ne Webinar dhe Certifikohuni per perdorimin e programit Elif-Kontabilitet dhe programin Listepagesa & Burimet Njerezore