Kurse Online per Microsoft Excel

                    WEBINAR 1  

                                                                             

  • 1-Studioni nepermjet kompjuterit
  • 2-Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
  • 3-Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
  • 4-Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
  • 5-Pervetesoni njohuri ne pak jave
  • 6-Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

Karakteristikat e kursit:

1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online

1- Studioni nepermjet kompjuterit
2- Klasa eshte e hapur 24 ore/7dite
3- Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
4- Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
5- Pervetesoni njohuri ne pak jave
6- Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit


Karakteristikat e kursit:

1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online