Kurse Online per Microsoft Excel


Ne fillim rekomandohet te shikoni videon hyrese dhe pastaj te ushtroheni ne menyre te pavarur ne kompjuterin tuaj. Shume shpejt do te arrini ne te njejtin rezultat, sic tregohet ne videot ilustruese.


Ne fillim rekomandohet te shikoni videon hyrese dhe pastaj te ushtroheni ne menyre te pavarur ne kompjuterin tuaj. Shume shpejt do te arrini ne te njejtin rezultat, sic tregohet ne videot ilustruese.

                    WEBINAR 1  

                                                                             

 • 1-Studioni nepermjet kompjuterit
 • 2-Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
 • 3-Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
 • 4-Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
 • 5-Pervetesoni njohuri ne pak jave
 • 6-Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

Karakteristikat e kursit:

1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online

1- Studioni nepermjet kompjuterit
2- Klasa eshte e hapur 24 ore/7dite
3- Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
4- Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
5- Pervetesoni njohuri ne pak jave
6- Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit


Karakteristikat e kursit:

1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online


                    WEBINAR 1  

                                                                             

 • 1-Studioni nepermjet kompjuterit
 • 2-Klasa eshte e hapur 24 ore/7 ore
 • 3-Cdo individe mund te mesoje me kosto te ulet
 • 4-Zgjidhni kohen e pershtatshme per studim
 • 5-Pervetesoni njohuri ne pak jave
 • 6-Testohuni dhe certifikohuni nepermjet internetit

Karakteristikat e kursit:

1-Materialet e kursit jane ne format video, excel dhe word

2-Ju mund te shikoni materialet sipas nje programi te percaktuar

3-Cdo individe meson ne menyre te pavarur sipas materialeve te pergatitura prej nesh, zgjidh detyrat e percaktuara dhe i ngarkon ne klase virtuale

4-Testimi final eshte me ushtrime konkrete dhe organizohet online