Zgjidhni Alternativen e Kurseve ne Webinar, per Microsoft Excel ne Nivelin Fillestar dhe Filloni Rrugen e Suksesit. Mesoni prej Shtepise ne cdo Qytet me Kosto te Uleta dhe ne Orarin e Deshiruar.

EF1

Rreth kurseve

Me shume rreth permbajtjes se kurseve per nivelin fillestar mund te lexoni ketu

Webinar 1: Aftesi Baze

 • 1-Hyrje ne Excel
 • 2-Si te nisni nje workbook te ri
 • 3-Si te rregjistroni nje workbook te ri
 • 4-Formatik dhe paraqitje e te dhenave

  Webinar 2: Formula matematikore dhe statistikore

  • 1-Si te beni llogaritje (matematikore dhe statistikore baze) duke:
   • -aplikuar funksione si sum, average, min max (pra, shumatore ose total te rangut te te dhenave, mesataren aritmetike te rangut, vleren minimale dhe maksimale te rangut).
   •  -dhe krijuar formula te thjeshta si pjesetim dhe mbledhje.
  • 2-Si te perdorni referenca relative dhe absolute.
  • 3-Si te formatoni dhe paraqisni te dhenat.(duke iu referuar ketu formatit te paraqitjes ose lookut te permbajtjes se qelizave si perqindje).
  • 4-Si te dublikoni  ose kopjoni permbatjen e nje flete pune.

  Webinar 3: Grafiket

  • 1-Si te krijoni nje grafik nga fillimi ne fund.
  • 2-Si te krijosh lloje te ndryshme grafikesh.
  • 3-Si dhe te dish  se cfare te dhenash te duhen per lloje te ndryshme grafikesh.

  Webinar 4: Tabelat

  • 1-Te dish si te modifikosh/editosh nje grafik.
  • 2-Te dish si te printosh grafik.

  Webinar 5: Tabela te Avancuara

  • 1-Tabela te avancuara (listepagesa)
  • 2-Si te shkrini ose te bashkoni nje grup qelizash ne nje qelize te vetme, kryesisht per te ndertuar dhe paraqitur me mire koken e tabeles se te dhenave.
  • 3-Si te ndertoni nje liste numerike ose numer rendor automatikisht per reshtat me kliko, mbaj, terhiq dhe lesho .
  • 4-Si te formatoni dhe paraqisni te dhenat ne vlere, duke iu referuar formatit te numrit si vlere dhe jo thjeshte numer.
  • 5-Si te perdorni funksionin IF, i cili eshte nje nga funksionet me popullore te Excel-it;
  • 6-Do te mesoni si te kopjoni te dhenat dhe lidhjen e tyre me burimin permes Paste Special — Paste Link.
  • 7-Do te rikujtoni krijimin e formulave duke perdorur operatore baze si: shumezim *, pjesetim /, mbledhje +, zbritje -,me qeliza me referenca relative si dhe vlera konstante (kujto formulat per llogaritjen  e sigurimeve)
  • 8-Do te rikujtoni  perdorimin e funksioneve sum, min max, etj.

  Webinar 6. Paraqitje e te dhenave dhe Grafike

  • 1-Formatim te personalizuar te paraqitjes se te dhenave (psh. nga vije e shprehur me minus – ne 0 zero.)
  • 2-Si te dublikoni  ose kopjoni permbatjen e nje flete pune.
  • 3-Si te krijoni nje  tabele  permbledhese sintetike prej tabelave te te  dhenave baze.
  • 4-Krijoni grafike te ndryshem dhe te formatuar mire per analize te dhenash.
  • 5-Editoni grafikun, titullin e  tij, etiketat e te dhenave,  kategorite e te dhenave, si te zmadhoni siperfaqen e grafikut.
  • 6-Organizoni te dhenat duke renditur ose sortuar te  dhenat (ose rangjet) me 1 dhe 2 kritere (pra sipas 1 ose 2 kolonave, ne rend alfabetik)
  • 7-Organizoni te  dhenat duke i filtruar te dhenat ne nje rang ose tabele bazuar sipas nje kriteri te caktuar.
  • 8-Organizoni te dhenat duke perdorur  Conditional Formatting, per te nxjerre ne pah qeliza duke i ndricuar me ngjyre dhe theksuar  ne funksion te nje kriteri.

  Webinar 7. Tabela te Medha dhe Filtrat

  • 1-Ndertimi i tabelave me te medha.
  • 2-Matja e diteve te punes dhe mungesave.
  • 3-Llogaritja e pages mujore.
  • 4-Filtrat dhe perdorimi i tyre.

                    

                                                                                 KLASA 1 NE WEBINAR

  2
       KLASA 2 NE WEBINAR


                 

                                                                               4  KLASA 4 NE WEBINAR