STUDENTET MUND TE NDJEKIN LEKSIONE NE WEBINAR (ME RREGJISTRIM / PA RREGJISTRIMI) NE FUSHEN E EKONOMISE. 

        LAB OF THE STUDENTS
                   

                                                                                                                  NDJEKJA E LEKSIONEVE ESHTE FREE PER STUDENTET 

           

 KKSA 2020-2-21